Zapogibanje do širine 6.000 mm in sile zapogibanja do 5.000 kN, oziroma za določene oblike tudi do 20.000 kN.

Zapogibanje do širine 6.000 mm. Sila zapogibanja do 5.000 kN.

Zapogibanje gredice s = 190mm

Zapogibanje konusa s = 50mm