Preoblikovanje v hladnem in toplem

V naših obratih vam nudimo storitve preoblikovanje pločevin v hladnem in toplem. Po potrebi si lahko preoblikovalna orodja sprojektiramo in izdelamo sami, preoblikovanje pa lahko izvedemo tudi na orodjih naročnika.

Segmenti podnic – preoblikovanje v toplem

Preoblikovanje v hladnem

Preoblikovanje v toplem