Referenčna lista za naši podjetji Terlep z obratom v Ljubljani in Krškem ter Kovinarska P&P d.o.o. Krško:

 • AB MONTAŽA d.o.o, Karlovac – preoblikovanje pločevine
 • AGROMEHANIKA, Kranj – izdelava usmernih obročev
 • ANDINO, Ljubljana -  krivljenje hidravličnih oblik v toplem in usluge žarjenja
 • ANDRITZ, Graz – tlačne posode in jeklene konstrukcije
 • B-C d.o.o, Maribor - preoblikovanje pločevine
 • COPIA d.o.o, Ljubljana – izdelava podnic
 • CREINA, Kranj - izdelave podnic
 • ĐURO ĐAKOVIČ KOTLOVI, Slavonski Brod - izdelava podnic
 • ECOM RUŠE d.o.o. – izdelava podnic in usluge preoblikovanja pločevin
 • EKTEN d.o.o, Krško - preoblikovanje pločevine
 • ELEKTRARNA BRESTANICA – ohišje reaktorja
 • ENCOM, Avstrija – jeklene konstrukcije
 • ESOTECH, Velenje –jeklene konstrukcije
 • FENOLIT d.d, Borovnica - izdelava podnic
 • FPM ČERNIGOJ d.o.o., Ajdovščina - usluge preoblikovanja pločevin in žarjenje
 • FRIGOTERM, Zagreb – različne tlačne posode
 • GORENJE, Velenje – tlačne posode
 • GOSTOL TST d.d., Tolmin - usluge preoblikovanja pločevin
 • HIMOMONTAŽA, Maribor – mešalne posode in jeklene konstrukcije
 • HYDROENERGY, Lienz - krivljenje hidravličnih oblik v toplem in usluge žarjenja
 • ITAS-CAS d.o.o., Kočevje – izdelava podnic
 • KIM KOVINSKO PODJETJE d.o.o., Leskovec pri Krškem - usluge preoblikovanja pločevin
 • KLASAND d.o.o., Orehova vas – izdelava valjev
 • KOLEKTOR TURBOINŠTITUT, Ljubljana – krivljenje turbinskih lopatic v toplem in žarjenje
 • KONČAR MK, Zagreb – izdelava polkrogel in usluge preoblikovanja pločevin
 • KOSTROJ STROJEGRADNJA d.o.o, Slovenske Konjice - preoblikovanje pločevine
 • KOV d.o.o, Jesenice - izdelava podnic
 • KOVINAR Novo Mesto d.d. - žarjenje
 • KOVINAR d.o.o., Celje - preoblikovanje pločevine in izdelava podnic
 • KOVIT PROJEKTI, Trbovlje - izdelava podnic, usluge žarjenja in preoblikovanja pločevine
 • KRIVAJA METALI, Zavidoviči – izdelave podnic
 • KRKA, Novo Mesto – tlačne posode 50m3, 25 bar
 • LITOSTROJ POWER, Ljubljana – izdelava podnic in usluge preoblikovanja
 • LIVAR d.o.o, Ivančna Gorica – izdelava in popravilo posod in jeklenih konstrukcij
 • MDM, Ljubljana - izdelave podnic
 • MEDICINSKA FAKULTETA, Ljubljana – hiperbarične komore
 • METALNA IMPRO d.o.o., Maribor – izdelava podnic
 • METALNA INDUSTRIJA PRIJEDOR - usluge preoblikovanja pločevin
 • METALNA SENOVO d.o.o. - usluge preoblikovanja pločevin
 • METALNA SRM d.o.o., Maribor - usluge preoblikovanja pločevin
 • MIDI d.o.o, Čakovec – krivljenje profilov
 • MLIN KATIĆ d.o.o., Leskovec pri Krškem – izdelava opreme
 • MONTER DRAVOGRAD d.o.o. - usluge preoblikovanja pločevin
 • NAFTA STROJNA d.o.o, Lendava - izdelava podnic
 • NIEROS METAL d.o.o, Slovenj Gradec - preoblikovanje pločevine
 • NUMIP d.o.o., Krško - usluge preoblikovanja pločevin
 • OEKO SYSTEM, Nemčija – različne tlačne posode
 • OMEGA AIR d.o.o., Ljubljana – izdelava podnic
 • PIKA d.o.o. - usluge preoblikovanja pločevin
 • PREIS, Sevnica – preoblikovanje pločevine
 • RIKO KOR d.o.o., Ribnica – izdelava podnic, usluge žarjenja in preoblikovanja
 • SAVA TECH, Kranj – tlačne posode in avtoklavi
 • SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o, Ravne na Koroškem - preoblikovanje pločevine
 • SILKEM d.o.o, Kidričevo – izdelava posod
 • SIMON d.o.o. – izdelava podnic
 • SIRIO d.o.o, Koper – izdelava posod
 • SISTEMI ERAGON d.o.o, Spodnja Idrija – izdelava delov posod
 • STEBER d.o.o, Ravne na Koroškem – izdelava cevovodov
 • STRAŽA IMO d.o.o, Hum na Sutli - preoblikovanje pločevine
 • STRENIA IND d.o.o., Ljubljana - usluge preoblikovanja pločevin in žarjenje
 • STROJ RADLJE - izdelave podnic
 • STROJEGRADNJA VUČKO d.o.o, Ptuj - preoblikovanje pločevine
 • ŠILC TRADE d.o.o. Ribnica – usluge preoblikovanja pločevin
 • ŠUMI BONBONI d.o.o., Ljubljana – izdelava tehnološke opreme
 • TALUM d.d, Kidričevo – preoblikovanje pločevine
 • TANIN SEVNICA d.d. – izdelava delov posod
 • TKI, Hrastnik – razpršilni stolp
 • TPK OROMETAL d.d, Oroslavje - izdelava podnic
 • TTN NADGRADNJE, Cerknica - izdelave podnic
 • TVORNICA TURBINA d.o.o, Karlovac - izdelava podnic in delov posod
 • ULJANIK STROJEGRADNJA d.d., Pula - izdelava podnic
 • UNIHA, Avstrija– različne tlačne posode
 • VIRO d.o.o, Ljubljana - izdelava podnic
 • WEDECO, Nemčija– različne tlačne posode
 • WILLY STADLER, Krško – preoblikovanje pločevine in profilov
 • WVTERM d.o.o, Maribor - izdelava podnic
 • ŽITO d.o.o, Ljubljana – izdelava tlačnih posod